Referenser

Vi är specialister inom risk och säkerhet och vårt arbete syns inom flertalet olika verksamhetsområden. Flera av de projekt vi är involverade är kopplade till omställning från fossila till förnybara energislag och bland våra kundföretag kan nämnas exempelvis:

Preem AB

Boliden Mineral AB

St1 Refinery AB

LKAB

SCA AB

HYBRIT Development AB

Metso Sweden AB

Göteborgs Energi AB

Skoogs Tank AB

St1 Supply AB

Göteborgs Hamn AB

Consilium Marine & Safety AB

Södertälje Hamn AB

Vill du veta mer?

Kontakta oss nu för att boka ett möte.

Boka ett möte