Välkommen till ProSa
Experter inom processäkerhet

Vi erbjuder tjänster inom riskanalys och riskhantering, ATEX och explosionsskydd, säkerhetsrevisioner, kvantifiering av olycksrisker, efterlevnad av relevant lagstiftning och förbättring av säkerhetsledningssystem.

Vi har lång erfarenhet av kemisk processindustri, raffinaderier, hållbar energi, biobränslen och vätgas.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss Upptäck våra tjänster

Våra Tjänster

Teknisk säkerhet

För att ditt företags tekniska system ska få en säker utformning och konstruktion krävs en stor förståelse av processteknik, säkerhetskrav, projektaktiviteter och riskbedömning.

Läs mer här

Konsekvens-modellering

Inom alla industrier är brand, explosion och utsläpp av giftiga ämnen verkliga risker som ska tas på största allvar.

Läs mer här

Riskanalys

Att utföra riskanalyser i olika utvecklings-, drifts- och förändringsfaser är ett effektivt sätt för dig att förebygga olyckor.

Läs mer här

Ledningssystem och revision

Förbättringsarbetet av ditt företags säkerhetssystem är ett ständigt pågående arbete där vi kan hjälpa till med vår expertis.

Läs mer här

Tillståndshantering

Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer här

Kurser och utbildning

Att ditt företag har rätt kunskap om processäkerhet är avgörande för att du ska kunna driva ditt företag så effektivt och säkert som möjligt.

Läs mer här

Kundreferenser

Vårt arbete syns inom flertalet olika verksamhetsområden och hos bland annat följande kunder:

SCA

St1

HYBRIT

PREEM

Inovyn

LKAB

Kurser och utbildning
Att ditt företag har de rätta kunskaperna inom processäkerhet är avgörande för att ni ska kunna bedriva er verksamhet så effektivt och säkert som möjligt. Vi utformar utbildningar och kurser efter era specifika behov för att ge er den nödvändiga kunskapen inom just ert område.

Kontakta oss:

James Hannah
Tel. +46 (0) 702 900 645
james.hannah@prosaconsult.se

Anton Gustavsson
Tel. +46 (0) 725 213 747
anton.gustavsson@prosaconsult.se

Christoffer Käck
Tel. +46 (0) 739 946 723
christoffer.kack@prosaconsult.se

Viktor Sturegård
Tel. +46 (0) 733 141 357
viktor.sturegard@prosaconsult.se

Vi sitter i Göteborgs hamn