Om oss

Gedigen erfarenhet av processäkerhet

Vi har gedigen erfarenhet av processäkerhet och kan hjälpa dig med teknisk säkerhet, konsekvensmodellering, säkerhetsrapporter, riskanalys med bland annat HAZOP-metodik och mycket mer.

“På ProSa är vi experter
på att hjälpa industriföretag
med processäkerhet.”

När du anlitar oss så får du tillgång till kunskap om
många olika branscher och industrier. Vi har erfarenhet från bland annat:

bränsledepåer

gasdepåer

direktreduktion av järn

papper & massa

LNG-lager

energihamnar

medicinsk teknik

vindkraft

biogasrötning

förgasningsprocesser

kemisk processindustri

kraftöverföring

James Hannah

Kemiingenjör och sjöingenjör

Arbetade under 20 år som konsult med riskhantering och säkerhet hos DNV, ÅF, Scandpower och Lloyd’s Register. 10 års praktisk erfarenhet från arbete som operatör på raffinaderier i Sverige och Norge. 5 års marin erfarenhet som sjöingenjör.

Läs mer här

Anton Gustavsson

MSc Innovationsledning, BSc Maskinteknik

Erfarenhet av arbete som konsult inom riskhantering, säkerhet och kvalitet hos Lloyd’s Register inom flera olika branscher, t.ex. Industri, Energi och Transport. Praktisk erfarenhet som operatör från St1 Refinery och Shell Raffinaderi. 

Läs mer här

Christoffer Käck

Civilingenjör i Riskhantering

Erfarenhet av arbete som konsult inom riskhantering och säkerhet hos Scandpower, Ramboll Oil & Gas, COWI och Briab. Har verkat inom flera olika branscher, t.ex. Industri, Energi och samhällsplanering.

Läs mer här

Viktor Sturegård

Civilingenjör i Riskhantering

Erfarenhet av arbete som konsult inom riskhantering och säkerhet hos COWI och Briab. Har verkat inom flera olika branscher, t.ex. industri, energi, samhällsplanering och infrastruktur.

Läs mer här

Ivan Mares

Civilingenjör i kemiteknik

Riskanalys (projekt, organisation, teknik), processäkerhet, SIL, Atex, olycksutredning, utbildning, miljörisker, lagstiftning och tillståndsärenden: Seveso III; LBE; LSO. Revision mot processäkerhet/arbetsmiljö samt ledningssystem och säkerhetskultur.

Läs mer här

Lisbeth Billstedt

Civilingenjör i kemiteknik

Arbetade under 7 år som risk- och brandskyddsingenjör I Energihamnen , Göteborgs Hamn AB. Tidigare processäkerhetsansvarig för Akzo Nobel site i Stenungsund i 2 år. Dessförinnan över 30 års erfarenhet från Akzo Nobel. Huvudsakliga roller har varit processäkerhetsingenjör, processingenjör, fabrikschef, laboratoriechef, process/kvalitetschef och föreståndare brandfarlig vara.

Läs mer här

Vill du veta mer?

Kontakta oss nu för att boka ett möte.

Boka ett möte