Inom alla industrier är brand, explosion och utsläpp av giftiga ämnen verkliga risker som ska tas på största allvar.

När du anlitar oss får du en bred och omfattande kunskap inom riskmodellering samt deterministiska konsekvensanalyser för brand, explosion och gasspridning. Vi använder bland annat som verktyg DNV-GLs Phast, ALOHA och RIB. Men vi förstår och är väl medvetna om begränsningarna hos de verktyg vi använder. Därför kommer vi även ge dig alternativa lösningar, i de fall verktygen är otillräckliga. Allt för att dina specifika behov ska uppfyllas på bästa sätt.

Kontakta oss idag!

Boka möte Gå tillbaka till tjänster