Archive

Teknisk säkerhet

För att ditt företags tekniska system ska få en säker utformning och konstruktion krävs en stor förståelse av processteknik, säkerhetskrav, projektaktiviteter och riskbedömning.

Läs mer här

Konsekvens-modellering

Inom alla industrier är brand, explosion och utsläpp av giftiga ämnen verkliga risker som ska tas på största allvar.

Läs mer här

Riskanalys

Att utföra riskanalyser i olika utvecklings-, drifts- och förändringsfaser är ett effektivt sätt för dig att förebygga olyckor.

Läs mer här

Ledningssystem och revision

Förbättringsarbetet av ditt företags säkerhetssystem är ett ständigt pågående arbete där vi kan hjälpa till med vår expertis.

Läs mer här

Tillståndshantering

Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer här

Kurser och utbildning

Att ditt företag har rätt kunskap om processäkerhet är avgörande för att du ska kunna driva ditt företag så effektivt och säkert som möjligt.

Läs mer här

Över 60 års erfarenhet

Vi har tillsammans över 60 års erfarenhet av processäkerhet för bland annat raffinaderier, bränsledepåer, kemisk processindustri med mera.

Läs mer här

Kurser och utbildning

Vi erbjuder utbildningar och kurser som vi utformar efter ditt företags specifika önskemål. Ni kan även få en kostnadsfri workshop med diskussioner kring era unika behov.

Läs mer här