Våra tjänster

Till oss kommer du som behöver experthjälp
inom processäkerhet vid nyprojektering,

eller för verifiering eller revision av anläggningar i drift. Du kan också behöva expertis för uppfyllnad av lagstiftningar som till exempel Seveso, Miljöbalken, Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Tack vare vårt breda nätverk inom industri- och branschorganisationer, kan vi även ta in rätt experter som stöd om det skulle behövas.

Oavsett vad ditt företag har för utmaning inom processäkerhet, kan vi lösa den snabbt, effektivt och anpassat efter just dina behov.

Här ser du en del av vad kan hjälpa dig med, men vi anpassar gärna våra tjänster efter ditt företags specifika önskemål och behov.

Teknisk säkerhet

För att ditt företags tekniska system ska få en säker utformning och konstruktion krävs en stor förståelse av processteknik, säkerhetskrav, projektaktiviteter och riskbedömning.

Läs mer här

Konsekvens-modellering

Inom alla industrier är brand, explosion och utsläpp av giftiga ämnen verkliga risker som ska tas på största allvar.

Läs mer här

Riskanalys

Att utföra riskanalyser i olika utvecklings-, drifts- och förändringsfaser är ett effektivt sätt för dig att förebygga olyckor.

Läs mer här

Ledningssystem och revision

Förbättringsarbetet av ditt företags säkerhetssystem är ett ständigt pågående arbete där vi kan hjälpa till med vår expertis.

Läs mer här

Tillståndshantering

Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer här

Kurser och utbildning

Att ditt företag har rätt kunskap om processäkerhet är avgörande för att du ska kunna driva ditt företag så effektivt och säkert som möjligt.

Läs mer här