Att ditt företag har de rätta kunskaperna inom processäkerhet är avgörande för att ni ska kunna bedriva er verksamhet så effektivt och säkert som möjligt. Vi utformar utbildningar och kurser efter era specifika behov för att ge er den nödvändiga kunskapen inom just ert område.

Vi kan bland annat utbilda er inom:

 • säkerhetskultur
 • säkerhetsledingssystem och revision
 • säkerhetsrevision/säkerhetsgranskning
 • funktionssäkerhet med SIL-klassificering
 • teknisk säkerhet
 • organisatorisk säkerhet
 • deterministiska konsekvensanalyser för brand, explosion och gasspridning
 • allmän riskhantering i projekt
 • konsekvensmodellering/spridning av gaser
 • riskanalyser
 • barriärvård/processäkerhet
 • ledningssystem
 • riskhantering för operatörer
 • brand och explosion: mekanismer, konsekvenser och barriärer

Ni kan även få en kostnadsfri workshop på 1,5-2 timmar inom något av ämnena. Under workshopen diskuterar vi även era behov och vår möjlighet att hjälpa er.

Kontakta oss idag!

Boka möte Gå tillbaka till tjänster