Med oss får du hjälp med tillståndshantering för lagstiftningar som till exempel SEVESO III, Miljöbalken, Lagen om brandfarliga och explosiva varor samt Lagen om skydd mot olyckor. Vi kan leverera erforderliga riskanalyser eller en komplett säkerhetsrapport.

Vi har kompetens inom följande lagstiftningar:

  • Seveso III
  • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
  • ATEX-direktivet med svensk lagstiftning
  • Riskhantering för att uppfylla Miljöbalken

Kontakta oss idag!

Boka möte Gå tillbaka till tjänster