Förbättringsarbetet av ditt företags säkerhetssystem är ett ständigt pågående arbete där vi kan hjälpa till med vår expertis. Vi kan även hjälpa dig med att utföra revisioner inom processäkerhet eller arbetsmiljö samt ge konkreta förslag på hur du ökar ditt företags.

säkerhet och minskar riskerna genom systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete. Vi genomför även erforderliga säkerhetsrevisioner i samband med due diligence.

Vi har även stor erfarenhet av:

  • olycksfallsutredningar
  • säkerhetskultur, säkerhetsledningssystem, revision och etablering
  • allmän riskhantering i projekt
  • säkerhetsgranskning
  • due diligence
  • nödläges- och insatsplaner
  • brandvatten- och släckvattenutredningar.

Kontakta oss idag!

Boka möte Gå tillbaka till tjänster