Riskanalyser inom samhällsplanering

Vid planering av bebyggelse i närheten av transportleder för farligt gods, bensinstationer eller andra farliga verksamheter, är det viktigt att ta hänsyn till de risker som kan leda till skada för människor och miljö. Genom att analysera, värdera och ta hänsyn till riskerna kan vi se till att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för det aktuella ändamålet.

ProSa genomför riskbedömningar samt stöttar med rådgivning och analys kring möjliga risker i tidiga projektskeden och i planprocessens olika faser samt genomför riskanalyser som del av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

ProSa arbetar med olika typer av kunder och objekt – alltifrån enstaka byggnader till mer komplexa projekt som omfattar hela stadsdelar.

Kontakta oss idag!

Boka möte Gå tillbaka till tjänster