För att ditt företags tekniska system ska få en säker utformning och konstruktion krävs en stor förståelse av processteknik, säkerhetskrav, projektaktiviteter och riskbedömning. Vi har erfarenheten och kunskapen för att hjälpa dig med:

 • områdesklassificering (ATEX)
 • explosionsskyddsdokument
 • klassificering och analys av Safety Integrity Levels
 • funktionssäkerhet med SIL-klassificering, exempelvis enligt standard IEC 61508/61511
 • brandskydd (aktivt och passivt)
 • barriärfilosofi och barriärvård
 • ESD-system
 • händelseträdsanalys
 • säkerhetsutrustning
 • teknisk säkerhet
 • organisatorisk säkerhet
 • analys av nödlägesberedskap och genomförande av beredskapsövningar.

Kontakta oss idag!

Boka möte Gå tillbaka till tjänster