Riskanalys (projekt, organisation, teknik), processäkerhet, SIL, Atex, olycksutredning, utbildning, miljörisker, lagstiftning och tillståndsärenden: Seveso III; LBE; LSO. Revision mot processäkerhet/arbetsmiljö samt ledningssystem och säkerhetskultur.

Utbildning:
Civilingenjör i kemiteknik

Specialområden:
Riskanalys (projekt, organisation, teknik), processäkerhet, SIL, Atex, olycksutredning, utbildning, miljörisker, lagstiftning och tillståndsärenden: Seveso III; LBE; LSO. Revision mot processäkerhet/arbetsmiljö samt ledningssystem och säkerhetskultur.

Karriär och erfarenhet:
Arbetade under 5 år som konsult inom riskhantering och säkerhet hos Scandpower och Lloyd’s Register. Var under 10 år med i ledningsgruppen på Shell Raffinaderi i Göteborg som Teknisk chef, Miljöchef och chef för avdelning Hälsa och säkerhet. Innan dess cirka 15 år i roller som processingenjör och driftingenjör på Shell, Sabic industries och Asea-Atom.