Archive

Ivan Mares

Civilingenjör i kemiteknik

Riskanalys (projekt, organisation, teknik), processäkerhet, SIL, Atex, olycksutredning, utbildning, miljörisker, lagstiftning och tillståndsärenden: Seveso III; LBE; LSO. Revision mot processäkerhet/arbetsmiljö samt ledningssystem och säkerhetskultur.

Läs mer här

James Hannah

Kemiingenjör och sjöingenjör

Arbetade under 20 år som konsult med riskhantering och säkerhet hos DNV, ÅF, Scandpower och Lloyd’s Register. 10 års praktisk erfarenhet från arbete som operatör på raffinaderier i Sverige och Norge. 5 års marin erfarenhet som sjöingenjör.

Läs mer här

Anton Gustavsson

MSc Industriell Ekonomi, BSc Maskinteknik

Erfarenhet av arbete som konsult inom riskhantering, säkerhet och kvalitet hos Lloyd’s Register inom flera olika brancher, t.ex. Industri, Energi och Transport. Praktisk erfarenhet som operatör från St1 Refinery och Shell Raffinaderi. Genomfört examensarbete för RISE Viktoria och Siemens Wind Power avseende electromobility, logistik och underhållsoptimering.

Läs mer här