Arbetade under 7 år som risk- och brandskyddsingenjör I Energihamnen , Göteborgs Hamn AB. Tidigare processäkerhetsansvarig för Akzo Nobel site i Stenungsund i 2 år. Dessförinnan över 30 års erfarenhet från Akzo Nobel. Huvudsakliga roller har varit processäkerhetsingenjör, processingenjör, fabrikschef, laboratoriechef, process/kvalitetschef och föreståndare brandfarlig vara.

Kvalifikationer:
Civilingenjör i kemiteknik

Specialistområden:
Riskanalys (projekt, organisation, teknik, Samhällsviktig verksamhet), processäkerhet, Atex, utbildning, miljörisker, lagstiftning och tillståndsärenden: Seveso III, LBE, LSO Systematiskt brandskyddsarbete SBA. Revision mot ledningssystem för processäkerhet/arbetsmiljö samt och säkerhetskultur.

Arbetslivserfarenhet:
Arbetade under 7 år som risk- och brandskyddsingenjör I Energihamnen , Göteborgs Hamn AB. Tidigare processäkerhetsansvarig för Akzo Nobel site i Stenungsund i 2 år. Dessförinnan över 30 års erfarenhet från Akzo Nobel site i Stenungsund (petrokemisk industri). Huvudsakliga roller har varit processäkerhetsingenjör, processingenjör, fabrikschef, laboratoriechef, process/kvalitetschef och föreståndare brandfarlig vara. Detta har innefattat ansvar för att verksamheten levt upp till relevanta lagstiftningar bland annat inom Farlig verksamhet, arbetsmiljö, Brandfarlig vara, ATEX, SBA m.fl. samt arbetsuppgifter inkluderat design av processutrustning, optimering av processanläggningar, felsökning, tillbuds/olycksutredningar, projektledning, krisledning och utbildning av personal m.m.