Erfarenhet av arbete som konsult inom riskhantering och säkerhet hos COWI och Briab. Har verkat inom flera olika branscher, t.ex. industri, energi, samhällsplanering och infrastruktur.

Kvalifikationer:
Civilingenjör i Riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola (grundutbildning Ekosystemteknik).

Specialistområden:
Kvalitativ och kvantitativ riskbedömning i processäkerhet, HAZID, HAZOP, SIL, ATEX och konsekvensmodellering. Kvantitativa och kvalitativa riskbedömningar inom samhällsplanering (detaljplaner och bygglov) och infrastrukturprojekt.

Arbetslivserfarenhet:
7 års erfarenhet av arbete som konsult inom riskhantering och säkerhet hos COWI och Briab. Har verkat inom flera olika branscher, t.ex. industri, energi och samhällsplanering.