Att utföra riskanalyser i olika utvecklings-, drifts- och förändringsfaser är ett effektivt sätt för dig att förebygga olyckor. Det är även nödvändigt för att du ska uppfylla lagstiftningar som Miljöbalken, Seveso III, Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Vår stora kunskap och erfarenhet i kombination med vårt arbete med diverse beprövade metoder och verktyg kan hjälpa dig förebygga olyckor och öka tryggheten på ditt företag.

Vi erbjuder bland annat riskanalyser för tekniska system baserad på analysmetoder som till exempel Grov-analys, What-if, HAZID, HAZOP, LOPA, FMECA, FMEA, Felträds-/händelseträdsanalys och QRA.

Vi kan även hjälpa dig förebygga olyckor genom vår expertis inom:

  • säkerhetskultur, säkerhetsledningssystem och revision
  • deterministiska konsekvensanalyser: brand, explosion, gasspridning
  • allmän riskhantering
  • säkerhetsrevisioner/säkerhetsgranskning
  • barriärvård
  • teknisk säkerhet
  • organisatorisk säkerhet
  • riskhantering vid nyetablering eller utökning av industriverksamhet.

Kontakta oss idag!

Boka möte Gå tillbaka till tjänster