Arbetade under 20 år som konsult med riskhantering och säkerhet hos DNV, ÅF, Scandpower och Lloyd’s Register. 10 års praktisk erfarenhet från arbete som operatör på raffinaderier i Sverige och Norge. 5 års marin erfarenhet som sjöingenjör.

Utbildning:
Kemiingenjör och sjöingenjör.

Specialområden:
Riskanalys (projekt, organisation, teknik) – kvalitativ och kvantitativ, processäkerhet, HAZID, HAZOP, QRA, SIL, konsekvensmodellering, brand-gasspridning-explosion, olycksutredning samt att utbilda.

Karriär och erfarenhet:
Arbetade under 20 år som konsult med riskhantering och säkerhet hos DNV, ÅF, Scandpower och Lloyd’s Register. 10 års praktisk erfarenhet från arbete som operatör på raffinaderier i Sverige och Norge. 5 års marin erfarenhet som sjöingenjör.